Betalningsanmärkning och Kronofogden

Vad innebär en betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en registrerad skuld hos ett kreditupplysningsföretag. En betalningsanmärkning innebär att personen eller företaget inte betalat sina skulder eller fakturor i tid. En vanlig missuppfattning är att det är Kronofogden som delar ut betalningsanmärkningen, vilket inte är fallet. En betalningsanmärkning är alltså en anmärkning som delas ut av kreditupplysningsföretaget (oftast Upplysningscentralen) men Kronofogden är den instans som ärendet sedan skickas till för att mäta ut skulden. Det är alltså inte Kronofogden som delar ut betalningsanmärkningar, men som sköter tvisten med skulden.

Betalningsanmärkningar gäller vanligtvis i 36 månader (3 år) efter att man betalat av sin skuld och kan innebära stora problem för din privatekonomi. Under denna period kommer kreditvärdigheten drabbas, och flera långivare kan komma att neka till fler lån eller krediter. Det kan även bli dyrare att ta de lån som godkänns, då risken anses högre.

Sammanfattning:

  • Betalningsanmärkning är en registrerad skuld som  uppkommer efter att person eller företag ej betalat sina fakturor i tid.
  • Betalningsanmärkning delas ut av kreditupplysningsföretaget
  • En betalningsanmärkning gäller i 36 mån efter att skulden är avbetald

När får man en betalningsanmärkning?*

  • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
  • Tredskodomar, när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument.
  • Utslag av kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande.
  • Personlig konkurs
  • Beslut om skuldsanering
  • Restförda skatter och avgifter
  • Utmätningsförsök

*Information hämtad från Datainspektionen i juli 2014.

Vad händer med en obetald faktura?

1. Dröjsmålsränta – En månad efter att fakturan skulle vara betald kan företaget börja ta ut ränta på det belopp du är skyldig, så kallad dröjsmålsränta. Den kan komma att öka för varje dag du inte betalar din skuld.

2. Inkasso –  Om du inte betalar din faktura, trots betalningspåminnelsen, så kan du få ett inkassokrav. Nu kommer även en inkassoavgift läggas på din faktura innan den går vidare till nästa instans, vilket oftast är Kronofogden. Har du betalat ditt inkassokrav i sista sekund? Hör av dig till den som skickat inkassokravet och förklara detta, så att de inte tror att du missat betalningen och skickar vidare ärendet.

3. Kronofogden – Om man trots inkassokrav inte betalat sin faktura skickar de kravet vidare till Kronofogden. Kronofogden gör i sin tur ett betalningsföreläggande som skickas till dig, och nu är det sista chansen att betala eller protestera skulden om du anser den vara felaktig. Om varken en betalning eller protest kommer in i tid kommer Kronofogden göra en
utmätning på skulden och se över dina tillgångar och bestämma sig för hur man skall driva in skulden. Detta kan även betyda att privata ägodelar används för att betala av skulden.

4. Betalningsanmärkning – Kronfogden har nu hand om din skuld, och kreditupplysningsföretaget antecknar en betalningsanmärkning på ditt namn. Betalningsanmärkningen försvinner vanligtvis efter tre år (36mån) efter att skulden är betald. Läs mer om betalningsanmärkning här.

Hur undviker man en betalningsanmärkning?

Det absolut bästa sättet för att undvika konflikter och anmärkningar är att betala sina fakturor i tid. Har du svårt med att betala dina fakturor i tid? Hör av dig till inkassobolaget eller kreditgivaren och försök komma överens om en betalningsplan som fungerar med din privatekonomi. Oftast går detta att lösa så att båda parter blir nöjda, ingen vill ge ut en betalningsanmärkning i onödan.

Vi uppmanar alla att noga se igenom sin ekonomi innan du tar ett nytt lån eller kredit. Läs mer om privatekonomi och budgetering här