Att göra en hushållsbudget

Varför skall jag göra en hushållsbudget?

Att göra en hushållsbudget är ett bra och viktigt verktyg för att se hur dina inkomster samt utgifter ser ut. Genom att få kontroll på sin privatekonomi idag ger man sig själv de bästa förutsättningarna för att i framtiden kunna göra vad man vill göra utan att behöva bry sig om sin ekonomi. Långsiktigt hållbar ekonomi tycker vi är viktigt och vi uppmanar alla att utifrån sina egna förutsättningar göra sin egen hushållsbudget.

Genom att skapa en hushållsbudget får du en plan över hur din privatekonomi ser ut och kommer att se ut under de närmaste månaderna. Detta leder till en möjlighet. En möjlighet att enklare planera din ekonomi och du ger dig själv de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar privatekonomi – och varför skulle man inte vilja det?

I Sverige är det vanligt att man lever med partner eller annan familjekonstellation och därmed delar sin ekonomi. En hushållsbudget är i dessa fall ett bra verktyg att använda för att se hur ni skall fördela kostnaderna och vem som ska betala vad. Utöver kan du använda en hushållsbudget för att skapa utrymme för sparande och investeringar. Ett sparande kan du hantera som en kostnadspost i din hushållsbudget och på detta sätt ser du ifall du behöver dra in på några andra kostnader för att kunna lyckas med ditt mål.

Genom en hushållsbudget får du alltså en tydlig kontroll över din egen privatekonomi, du ser vad din inkomst räcker till, du ser vilka månader du har extra mycket kostnader och du hur stort utrymme du har för sparande och andra investeringar

Vad behöver du för att göra en hushållsbudget?

För att göra en hushållsbudget behövs inget speciellt. Alla kan göra detta. Det går alldeles utmärkt med papper, penna och en miniräknare men det finns utmärkta hjälpmedel, både i excel och  externa hemsidor, se tex konsumenternas hemsida här. Det allra viktigaste när du gör din hushållsbudget är att du är detaljerad och ärlig med dig själv. Ta med alla inkomster och utgifter, även de minsta kostnaderna. Genom att vara så detaljerad och ärlig som möjligt så blir hushållsbudgeten allra bäst.

1. Börja med inkomsterna

Börja med dina inkomster och skriv in hur stor inkomst du har varje månad. Om du har oregelbunden lön exempelvis provision så får du uppskatta enligt historiken. Ett tips är att använda sig utav gamla lönespecifikationer för att bli så korrekt som möjligt. Andra typer av inkomster som till exempel, barnbidrag, studielån och bostadsbidrag skall också tas upp i kalkylen.

2. Fortsätt med utgifterna

Därefter skriver du in utgifterna. Börja med att dela upp utgifterna i kategorier, tex bostad, nöjen, sparande osv. Detta gör det extra tydligt. Var noga med att få med även de minsta utgifterna. Ett tips är att använda sig av din internetbank där du genom dina kontoutdrag både snabbt och lätt kan kategorisera upp alla kostnader. Tänk på att flera kostnader betalas kvartalsvis, dela då upp det så du får en månadskostnad.

3. Utvärdera din privatekonomi

Nu har du alla siffror noterade. Nu är det dags att planera din ekonomi. Finns det några månader som har väldigt mycket utgifter kanske det går att fördela om när betalningen skall ske.  Vid detta skede bör du även se vilka kostnader som är i onödan och kostnader som du därmed kan spara in på.

Vid en budgetgenomgång är det även en perfekt möjlighet att se över alla dina fasta kostnader, tex se över telefonabonnemanget, binda elavtalet eller byta dina försäkringar.