UC och Kreditupplysning

Vad innebär en kreditupplysning?

Det finns två olika sorters kreditupplysningar för privatpersoner: Personupplysning (UC3) och Mikroupplysning (UC13). Skillnaden mellan dessa två är mängden information som tas upp på personen som man gör upplysningen på. Det är också värt att notera att en mikroupplysning inte loggas och påverkar alltså inte din kredit negativt. Ju fler kreditupplysningar en person innehar desto sämre kreditvärdighet.  Upplysnings Centralen , som förkortas UC, är det ledande organet för kreditupplysningar i Sverige, och ägs av storbankerna. UC är den absolut vanligaste kreditupplysningen i Sverige men det finns andra som till exempel Bisnode. 

Personupplysning (UC3)

 • Namn och adress
 • Inkomstuppgifter två år tillbaka
 • Äktenskapsförord
 • Fastighetsinnehav
 • Betalningsanmärkningar
 • Kreditförfrågningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Aktiva Krediter

Mikroupplysning (UC13)

 • Namn och adress
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden

Att låna med UC

Ofta krävs det en kreditupplysning innan man kan få ett beviljat lån. Detta är för att långivarna vill försäkra sig om att du som söker har de rätta förutsättningarna för att ta det lån du behöver.

Som ni kan se på listan ovan är en personupplysning en mer utförlig upplysning. En viktig skillnad mellan dessa två är att en personupplysning alltid registreras på dig . Personupplysning (UC3) är standard vid låneansökningar, då långivaren behöver göra en ordentlig riskbedömning på låntagaren.

Mikroupplysning (UC13) är en mildare upplysning, en stor fördel är att den inte registreras på dig och försämrar därför inte din kreditvärdighet. Detta är ett bra alternativ för situationer där din ekonomi måste granskas men av något skäl behövs ingen hel personupplysning. Exempel för detta kan vara t.ex. vid mindre köp, eller en hyresvärd som vill veta din ekonomiska status. Fråga alltid om en mikroupplysning godkänns istället för en hel personupplysning.

Det måste alltid finnas ett legitimt skäl varför någon skulle ta en en kreditupplysning på dig. Vem som helst har inte rätten att ta denna information på dig, och du måste alltid godkänna att det görs en upplysning på dig. Ett legitimt skäl för en upplysning är t.ex. att du ansöker om ett lån där en kreditupplysning krävs för att säkerställa din kreditvärdighet.

Nackdelar med kreditupplysning

En kreditupplysning syns i 12 månader, och ju fler gånger du registreras för kreditupplysning så sänks din kreditvärdighet. Normalt sett är det inte negativt att ha en eller två registrerade upplysningar på sig samtidigt, då detta anses normalt, men blir det tre eller fler brukar din kreditvärdighet börja påverkas negativt. Detta beror på att bankerna anser att du innehar eller tänker ansöka efter många lån eller krediter, vilket i sin tur sänker din kreditvärdighet. Detta innebär att du eventuellt riskklassificeras högre av långivaren.